EU och Codex

EU tänker inte förbjuda kosttillskott. Bara göra det svårt att använda. Vad tänker du göra åt det? Projektet Vitamin Freedom har idag gått ut med en handlingsplan som du kan delta i. Läs mer här.

Begränsa inte utbudet av naturläkemedel skriver Ingrid Atteryd vd för Svensk Egenvård i ett pressmeddelande. Atteryd ifrågasätter EU's lagstiftning som omvandlar värdefulla växtbaserade kosttillskott till läkemedel. "Dessa kosttillskott har funnits i den öppna handeln de senaste 20 åren utan att antalet biverkningsrapporter har ökat" säger Atteryd som utmanar Göran Hägglund att lita på medborgarnas egen förmåga och ge dem valfrihet.

Är 2 morötter hälsofarliga? Ja, enligt EUs föreslagna maxdoser för kosttillskott! Branschrådet för InnovativHälsovård varnar för riskerna med en restriktiv begränsning av kosttillskott. Man vädjade till Livsmedelsverket att framföra att EU-kommissionens föreslagna högsta tillåtna dygnsdoser bör fastställas byggt på oberoende vetenskapliga analyser och inte som ett resultat av politisk kohandel.

16 maj 2006 röstade EU-Parlamentet för en kompromiss gällande den kontroversiella EU-regleringen om Hälsopåstående. 614 röster för och 8 emot.
EU Kommissionen har sökt svar från intressenter angående fastställning av högsta och lägsta tillåtna doser av vitaminer och mineraler i kosttillskott och livsmedel. Remissvaren skulle vara inne senast den 30 september.
The Alliance for Natural Health har sammanställt ett välgenomtänkt svar som du kan läsa här på engelska. http://www.alliance-natural-health.org/_docs/ANHwebsiteDoc_11.pdf

05-12-04  Det är nu nästan 60 år sedan massproduktion av kemikalier inleddes. Idag produceras 400 miljoner ton kemikalier per år och över 30 000 kemiska ämnen finns på marknaden inom EU. REACH-direktivet är ett försök att skydda naturen och människan. Det ligger nära till hands att dra en lättnadens suck och fortsätta på samma bana, i tron att reglerna nu är på plats. Farorna har minskat. Livet kan gå vidare. Men det är endast en liten bit av sanningen.

Fyrtiofem länder och 24 internationella "non-governmental" organisationer (INGO) avslutade idag en veckolång debatt vid den 28e sessionen av den FN-stöttade Codex näringskommitté, som hölls i Chiang Mai, Thailand.

Årets kommittémöte förflyttades från hemorten Tyskland vilket naturligtvis ledde till ett välkommet utökning av deltagande från asiatiska länder.

Codex Alimentarius har till uppgift att harmonisera lagar om livsmedel och kosttillskott i hela världen. I vissa länder anses kosttillskott vara läkemedel och tvärt om. Inom EU har detta bland annat lett till ett Kosttillskottsdirektiv, Läkemedelsdirektiv och Reglering om Hälsopåståenden.

För länder där man använder eller rekommenderar kosttillskott fritt kan dessa upplevas som onödigt restriktiva. Inom EU är det till exempel många länder som har en mycket restriktiv syn på kosttillskott – till exempel Tyskland, Belgien, Frankrike och Spanien.

World Health Freedom Assembly 2006, William Mitchell College of Law, St. Paul, Minnesota, USA


EU tvingas påskynda godkännande av genmanipulering enligt BBC News, 06-09-29