EU och Codex

EU Kommissionen har sökt svar från intressenter angående fastställning av högsta och lägsta tillåtna doser av vitaminer och mineraler i kosttillskott och livsmedel. Remissvaren skulle vara inne senast den 30 september.
The Alliance for Natural Health har sammanställt ett välgenomtänkt svar som du kan läsa här på engelska. http://www.alliance-natural-health.org/_docs/ANHwebsiteDoc_11.pdf

EU har tre direktiv som påverkar alternativmedicin. Kosttillskottsdirektivet, Läkemedelsdirektivet och en reglering om Hälsopåståenden som inte är klar än.
Kosttillskottsdirektivet innebär ett hot mot kosttillskott och ANH - Alliance for Natural Health ifrågasatt dess laglighet i Högsta Domstolen i London. Det kom så småningom upp i EG-domstolen i Luxemburg och den 12 juli 2005 kom EG-domstolens dom i målet om EU’s direktiv om Kosttillskott.

EU Kommissionen har nyligen föreslagit tillägg till Kosttillskottsdirektivets bilagor. Dessa omfattar bor, borsyra, natriumborat, kalcium-l-metylfolat och järnbisglycinat. European Food Safety Authority (EFSA) har nu granskat dessa ämnen och godkänt dem. EU's Ständiga foderkommittén diskuterade dessa förslag vid ett möte den 9e februari 2006. Med ett enhälligt beslut hamnade kalcium-l-metyl folat och järnbisglycinat i bilaga 2 av Kosttillskottsdirektivet.