Forskning

Läkarna Marcia Angell och Jerome Kassirer avslöjade 2004 hur den medicinska världen har genomsyrats av inbördes stöd och godkännande. Läkemedelsföretagen, medicinska tidskrifter, forskare och även läkekonsten som sådan, påverkas i viss mån av detta. Läkemedelsföretagen betalar akademiker för att utföra medicinsk forskning, men lukrativa erbjudanden kan även locka forskaren att underteckna forskning som läkemedelsföretagen själva utfört. Samma läkemedelsföretag påverkar läkartidningarnas existens genom att finansiera eller stoppa annonsering.

Efter tidningen B.T.s påstående om vitaminers farlighet torsdag den 1 november 2005, önskar läkare, som dagligen rekommenderar näringsämnen i form av kosttillskott, att lugna användarna genom att tillbakavisa denna felaktig upplysning.
 
B.T.s överskrift var: ”Farlig vitaminförsäljning från bagerilokal”  - ”Säljer piller från bagerilokal”  -  ”Läkare varnar för illamående, kräkning, nervskador och leverskador. Man riskerar inte bara att slänga pengarna i sjön, utan äventyrar även hälsan. Det är helt enkelt förkastligt”.
 

Den kände fysikern, Stephen Hawking,  har överlevt i nära 40 år trots den svåra sjukdomen "motor neurone disease" (MND) ett tillstånd som leder till en snabb död, oftast 14 månader efter det att diagnosen ställts. En artikel som handlar om Hawking publiserades i the British Medical Journal juni 2002. Man påpekade att det ovanliga är inte att han överlevt så länge utan att sjukdomen verkar ha mer eller mindre "bränt" ut.

En artikel i oktober månads Internal Medicine beskriver 15 knep som används för att omvandla resultaten eller tolkning av kliniska tester. Författaren är dr Ian Scott från Princess Alexandra Hospital i Brisbane Australian. Han påpekar att man skall hålla ögonen öppna för dessa knep.

Källa: www.mayday.dk