Kosttillskott

Visst kan ett kombinationstillskott behövas för att täcka grunderna men det bör tas i tillräckligt stora mängder och gärna kompletteras med andra viktiga näringsämnen. Detta är ännu viktigare när man vill åtgärda livsviktiga näringsbrister. RDI-nivåer kan naturligtvis gärna överskridas, särskilt om man äter mikrovärmd snabbmat, äter en ensidig eller näringsfattig kost, är stressad, sjuk eller miljöpåverkad.

I måndags försvarade Irlands hälsofackhandel sin inlaga mot Europakommissionens planerade fastställande av högsta tillåtna dagsdoser av vitamin- och mineraltillskott inom EU. The Irish Association of Health Stores (IAHS) inlämnade sin petition till EU i december 2007.

Bevisen ökar om att kosten och livsstilen är bästa kurerna för våra svåraste hälsoproblem. Förra året användes $2.1 triljard på sjukvård i USA, eller 16.5 % av bruttonationalprodukten. Av dessa triljoner användes 95 cent av varje dollar i behandling av sjukdom som redan etablerats.

Codex Alimentarius startades av WHO och FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) med början 1961 och har till uppgift att "harmonisera" lagar om livsmedel och kosttillskott i hela världen. I vissa länder anses kosttillskott vara läkemedel och i andra länder anses läkemedel vara kosttillskott. Inom EU har detta bland annat lett till ett Kosttillskottsdirektiv, ett Läkemedelsdirektiv och till direktivet Reglering om Hälsopåståenden.

National Health Federation (NHF) är den enda bland de internationella "non-governmental" organisationer (NGO) vars målsättning är hälsofrihet för konsumenten. NHF är alltid med på Codex CCFNDSU möten eftersom varje möte handlar om konsumentens rätt till mat och kosttillskott i någon form. I år handlar det om rätten till tydliga hälsopåståenden och behoven av ett bättre riskbedömningsförfarande, baserat på människans behov av näringsämnen utifrån dagens läge.

Ny studie ger stöd för jodtillskott åt gravida enligt Dagens Medicin. Svenskarnas nivåer av jod ligger under rekommenderade värden för gravida kvinnor. Det visar den första stora kartläggningen av jodintag i Sverige.

EU tänker inte förbjuda kosttillskott. Bara göra det svårt att använda.
Projektet Vitamin Freedom frågar "Vad tänker du göra åt det?"

EU tänker inte förbjuda kosttillskott. Bara göra det svårt att använda. Vad tänker du göra åt det? Projektet Vitamin Freedom har idag gått ut med en handlingsplan som du kan delta i. Läs mer här.

Ytterligare nyheter om antioxidanter – denna gång från en av författarna till en av studierna om antioxidanter som publicerades för första gången för 3 år sedan som säger att hon tog fel – en av studierna som ingick i Cochrane nätverkets meta-analys om antioxidanter.

Media ger idag stort utrymme åt Christian Gluud, professor vid Rigshospitalet Kopenhagen. Gluud medverkade i Cochrane nätverkets "senaste" rapport som publiceras som en ny rapport