Kosttillskott

Det finns ett engelskt ordspråk "Out of sight, out of mind" som betyder att det man inte ser är inte heller till bekymmer. Eftersom fågelinfluensan inte figurerar i tv-rutan just nu så figurerar den inte heller i våra tankar. Det är nog bra på ett sätt, eftersom mycket av diskussionen har kretsat kring experimentella vacciner och överdrifter som driver en att göra vad som helst för att bli vaccinerad - trots att vaccinen inte gäller fågelinfluensan. Trots att man inte vet om det ger biverkningar eller inte.

Länsrätten i Uppsala upphäver Läkemedelsverkets beslut att klassa kosttillskottet Litozin, innehållande nyponpulver, som läkemedel. Läkemedelsverket ville ändra produktens status bland annat eftersom det marknadsfördes som behandling av ledbesvär. Länsrättens dom innebär att medlet åter kan säljas som kosttillskott. DN 06-11-24

Fyrtiofem länder och 24 internationella "non-governmental" organisationer (INGO) avslutade idag en veckolång debatt vid den 28e sessionen av den FN-stöttade Codex näringskommitté, som hölls i Chiang Mai, Thailand.

Årets kommittémöte förflyttades från hemorten Tyskland vilket naturligtvis ledde till ett välkommet utökning av deltagande från asiatiska länder.

Codex Alimentarius har till uppgift att harmonisera lagar om livsmedel och kosttillskott i hela världen. I vissa länder anses kosttillskott vara läkemedel och tvärt om. Inom EU har detta bland annat lett till ett Kosttillskottsdirektiv, Läkemedelsdirektiv och Reglering om Hälsopåståenden.

För länder där man använder eller rekommenderar kosttillskott fritt kan dessa upplevas som onödigt restriktiva. Inom EU är det till exempel många länder som har en mycket restriktiv syn på kosttillskott – till exempel Tyskland, Belgien, Frankrike och Spanien.

EU Kommissionen har sökt svar från intressenter angående fastställning av högsta och lägsta tillåtna doser av vitaminer och mineraler i kosttillskott och livsmedel. Remissvaren skulle vara inne senast den 30 september.
The Alliance for Natural Health har sammanställt ett välgenomtänkt svar som du kan läsa här på engelska. http://www.alliance-natural-health.org/_docs/ANHwebsiteDoc_11.pdf

EU har tre direktiv som påverkar alternativmedicin. Kosttillskottsdirektivet, Läkemedelsdirektivet och en reglering om Hälsopåståenden som inte är klar än.
Kosttillskottsdirektivet innebär ett hot mot kosttillskott och ANH - Alliance for Natural Health ifrågasatt dess laglighet i Högsta Domstolen i London. Det kom så småningom upp i EG-domstolen i Luxemburg och den 12 juli 2005 kom EG-domstolens dom i målet om EU’s direktiv om Kosttillskott.

Skolbarn får för lite D-vitamin (SvD 06-09-29). Fler än åtta av tio skolbarn äter för lite D-vitamin. Livsmedelsverket efterlyser en bred provtagning av barnens blodvärden.

EU Kommissionen har nyligen föreslagit tillägg till Kosttillskottsdirektivets bilagor. Dessa omfattar bor, borsyra, natriumborat, kalcium-l-metylfolat och järnbisglycinat. European Food Safety Authority (EFSA) har nu granskat dessa ämnen och godkänt dem. EU's Ständiga foderkommittén diskuterade dessa förslag vid ett möte den 9e februari 2006. Med ett enhälligt beslut hamnade kalcium-l-metyl folat och järnbisglycinat i bilaga 2 av Kosttillskottsdirektivet.

Efter tidningen B.T.s påstående om vitaminers farlighet torsdag den 1 november 2005, önskar läkare, som dagligen rekommenderar näringsämnen i form av kosttillskott, att lugna användarna genom att tillbakavisa denna felaktig upplysning.
 
B.T.s överskrift var: ”Farlig vitaminförsäljning från bagerilokal”  - ”Säljer piller från bagerilokal”  -  ”Läkare varnar för illamående, kräkning, nervskador och leverskador. Man riskerar inte bara att slänga pengarna i sjön, utan äventyrar även hälsan. Det är helt enkelt förkastligt”.
 

Englands Kung George III (1760-1820), var känd för att vara litet galen med anfall som varade i flera månader. Det misstänks att han led av porfyri. Porfyri är ett tillstånd som orsakas av ett ämnesomsättningsproblem som leder bland annat till en bioackumulering av toxiska ämnen. Detta skadar nervsystemet.