Lagstiftning

EU tänker inte förbjuda kosttillskott. Bara göra det svårt att använda.
Projektet Vitamin Freedom frågar "Vad tänker du göra åt det?"

EU tänker inte förbjuda kosttillskott. Bara göra det svårt att använda. Vad tänker du göra åt det? Projektet Vitamin Freedom har idag gått ut med en handlingsplan som du kan delta i. Läs mer här.

Tidigare kunde informationsgranskningsmannen, IGM, döma företag till max 250 000 kronor i böter för oetisk marknadsföring. Men från och med hösten 2007 är maxgränsen i stället 500 000 kronor. Och först ut att få böter i de högre spannet är Bayer Schering Pharma. Orsaken är att företaget nu får tidigare böter dubblerade eftersom de upprepat samma övertramp flera gånger. Det gäller oetisk marknadsföring av sitt potensläkemedel Levitra.

Är 2 morötter hälsofarliga? Ja, enligt EUs föreslagna maxdoser för kosttillskott! Branschrådet för InnovativHälsovård varnar för riskerna med en restriktiv begränsning av kosttillskott. Man vädjade till Livsmedelsverket att framföra att EU-kommissionens föreslagna högsta tillåtna dygnsdoser bör fastställas byggt på oberoende vetenskapliga analyser och inte som ett resultat av politisk kohandel.

Forskningen om mobiltelefoner är ännu begränsad, men den visar hur litet vi egentligen vet om riskerna med mobiltelefoni.

Det finns inga överviktiga labbråttor eller möss utan forskarna måste skapa övervikten. Det gör de genom att injicera MSG vid födseln. MSG, eller glutamat som det numera kallas, ökar utsöndringen av insulin från bukspottkörteln, vilket leder till övervikt.1 MSG är beroendeframkallande och bidrar till övervikt. Tillverkare av MSG medger att ämnet ökar beroendet av deras produkter. Konsumenten väljer därmed dessa varor framför andra, vilket gör att man i slutändan får i sig mer gift. Det används i de flesta kinesiska restauranger.

05-12-04  Det är nu nästan 60 år sedan massproduktion av kemikalier inleddes. Idag produceras 400 miljoner ton kemikalier per år och över 30 000 kemiska ämnen finns på marknaden inom EU. REACH-direktivet är ett försök att skydda naturen och människan. Det ligger nära till hands att dra en lättnadens suck och fortsätta på samma bana, i tron att reglerna nu är på plats. Farorna har minskat. Livet kan gå vidare. Men det är endast en liten bit av sanningen.

Tack för era svar på frågorna som vi ställde i vår enkät. Vi står inför några viktiga år, för världen och för människan – särskilt med tanke på vår miljö och hur vi människor påverkas idag.
När man sammanställer svaren står det klart att Alliansen inte är lika rörande enig vad gäller åsikterna om vår hälsa och alternativmedicinens roll som ni är om övriga frågor.

Så nu kommer det ett par frågor till. Varför tror ni att svenska befolkningen väljer att prova alternativmedicin och kosttillskott? Är det bara bristande stöd inom sjukvården?

Fyrtiofem länder och 24 internationella "non-governmental" organisationer (INGO) avslutade idag en veckolång debatt vid den 28e sessionen av den FN-stöttade Codex näringskommitté, som hölls i Chiang Mai, Thailand.

Årets kommittémöte förflyttades från hemorten Tyskland vilket naturligtvis ledde till ett välkommet utökning av deltagande från asiatiska länder.

Codex Alimentarius har till uppgift att harmonisera lagar om livsmedel och kosttillskott i hela världen. I vissa länder anses kosttillskott vara läkemedel och tvärt om. Inom EU har detta bland annat lett till ett Kosttillskottsdirektiv, Läkemedelsdirektiv och Reglering om Hälsopåståenden.

För länder där man använder eller rekommenderar kosttillskott fritt kan dessa upplevas som onödigt restriktiva. Inom EU är det till exempel många länder som har en mycket restriktiv syn på kosttillskott – till exempel Tyskland, Belgien, Frankrike och Spanien.