Lagstiftning

EU har tre direktiv som påverkar alternativmedicin. Kosttillskottsdirektivet, Läkemedelsdirektivet och en reglering om Hälsopåståenden som inte är klar än.
Kosttillskottsdirektivet innebär ett hot mot kosttillskott och ANH - Alliance for Natural Health ifrågasatt dess laglighet i Högsta Domstolen i London. Det kom så småningom upp i EG-domstolen i Luxemburg och den 12 juli 2005 kom EG-domstolens dom i målet om EU’s direktiv om Kosttillskott.

Christina Doctare uppmanade Sverige den 13 februari i år att införa ett "botavdrag". Detta för att vi kan ta hand om vår risiga kropp, i analogi med det rotavdrag som nu finns för att ta hand om vår risiga kåk.
EU Kommissionen har nyligen föreslagit tillägg till Kosttillskottsdirektivets bilagor. Dessa omfattar bor, borsyra, natriumborat, kalcium-l-metylfolat och järnbisglycinat. European Food Safety Authority (EFSA) har nu granskat dessa ämnen och godkänt dem. EU's Ständiga foderkommittén diskuterade dessa förslag vid ett möte den 9e februari 2006. Med ett enhälligt beslut hamnade kalcium-l-metyl folat och järnbisglycinat i bilaga 2 av Kosttillskottsdirektivet.