Mat

 Scan eller Swedish Meats beslutade 2005 att tillåta kött från djur som ätit genmodifierat foder. Siljans chark ställde sig i samma led, men efter uppror i Dalarna ändrade de sig och använder nu inte kött från djur som utfodrats med genmodifierade grödor.
Sunt bondförnuft är värt sin vikt i guld i det här fallet. Scan kan eventuellt öka sin vinst genom beslutet om genmodifiering, men de verkliga vinnarna i längden är företagen som vågar sätta människan före vinsten, som Siljans chark i Dalarna nu gjort.

"Vi får i oss allt vi behöver genom kosten" har varit Åke Bruce’s mantra i åratal. Detta trots information om att jordarna i England, USA och Tyskland saknar näring. Saknar jorden näring leder det naturligtvis till näringsfattiga livsmedel. Livsmedelsverket har stått fast vid sin övertygelse trots att logiken påstått annat. Nu har polletterna börjat trilla ned.
Det finns flera sätt att vårda sin hälsa. Att äta sunt, motionera och tänka positivt är de viktigaste. Blir du sjuk finns det andra godkända val. Du kan välja mellan att besöka alternativmedicinare som t ex naturläkare, naturterapeut, näringsterapeut eller att besöka den traditionella sjukvården.
USA's Food and Drug Administration (FDA) har godkännt användning av fluor i vatten som säljs på flaska som skydd mot karies. American Dental Association lovordar beslutet medan andra fasar för effekterna på hälsan.

Vatten på flaska innehåller mellan 0.6 och 1.0 mg/L fluor totalt och etiketten kommer att läsa: "Fluor i dricksvatten kan minska risken för karies." FDA förklarade att detta vatten får inte användas för små barn.

Länsrätten i Uppsala upphäver Läkemedelsverkets beslut att klassa kosttillskottet Litozin, innehållande nyponpulver, som läkemedel. Läkemedelsverket ville ändra produktens status bland annat eftersom det marknadsfördes som behandling av ledbesvär. Länsrättens dom innebär att medlet åter kan säljas som kosttillskott. DN 06-11-24

06-11-15
Codex Alimentarius har till uppgift att harmonisera lagar om livsmedel och kosttillskott i hela världen. I vissa länder anses kosttillskott vara läkemedel och tvärt om. Inom EU har detta bland annat lett till ett Kosttillskottsdirektiv, Läkemedelsdirektiv och Reglering om Hälsopåståenden.

För länder där man använder eller rekommenderar kosttillskott fritt kan dessa upplevas som onödigt restriktiva. Inom EU är det till exempel många länder som har en mycket restriktiv syn på kosttillskott – till exempel Tyskland, Belgien, Frankrike och Spanien.

Världens största risföretag stoppar all import av ris från USA. Bayers illegala genmanipulering skadar USA's risindustri.