Miljö

Nu tar City Gross ett järvt steg som minimerar ett av våra största problem - att hitta äkta råvaror utan onödiga tillsatser.

- City Gross går nu ut stenhårt för att hjälpa konsumenten att välja rätt mat, berätttar Camilla Sparring, från Matupproret. De har börjat märka alla varor som klassas "Äkta vara" enligt Mats-Eric Nilssons modell.

Energisnåla alternativ till glödlampan har hittils lyst med sin frånvaro. Men nu börjar hoppet om ofarliga alternativ att tändas. Här kommer några förslag.

Är du medveten om att EU har beslutat att lågenergilampor ska ersätta "vanliga" glödlampor från och med 2012? Inför dessa drastiska åtgärder föreslår Kanariefågeln att du läser följande rapport ur brittiska The Sunday Times som hävdar att hundratals fabriksanställda blir sjuka av kvicksilvret som används i tillverkningen av lågenergilampor för industriländerna.

En VARM kvicksilverlampa som gått sönder ska enligt Kemikalieinspektionen hanteras så här:

Tre månader efter att en familj installerat 30 s.k. lågenergilampor rapporterar en amerikansk spetsteknologisk forskare att familjen drabbats av ohälsa. Under de tre månaderna utvecklade alla familjemedlemmarna olika hälsoproblem: kronisk migrän, illamående, hudutslag och artritliknande symtom. Tre månaders sjukvårdskostnader bekräftar symtomen, men deras läkare rapporterar att man inte kunde hitta något fel på dem. Till slut tog familjen bort alla 30 lamporna och som genom ett trollslag blev samtliga familjemedlemmar av med sina irriterande hälsoproblem på två dagar!

För länge sedan flög kanariefåglar runt i gruvarna. Gruvarbetarna visste att det var dags att ta sig till säkerhet när de miljökänsliga kanariefåglarna slutade sjunga. Idag är det mänskliga kanariefåglar som är vår varningssignal.
”Det är dags att se deras sjukdomar som en varning och söka säkerhet”, säger Ingrid Franzon, näringsmedicinare, vid en konferens om mat i den italienska staden Castel San Pietro.

Nordiska rådet tog idag viktiga beslut som kan leda till märkning av GMO-produkter i Norden. Eftersom ingen vet hur genmanipulerade livsmedel påverkar djur och människor vill Nordiska rådet införa frivilliga GMO-fria zoner och en skärpt märkning av GMO-produkter i Norden. Genom att upprätta GMO-fria zoner kan Norden få en konkurrensfördel som producent av ekologiska GMO-fria produkter.

Senaste dagarnas artiklar om alternativmedicin har väckt starka ­reaktioner. SvD publicerar idag ett axplock från läsarnas mejl om hur de blivit hjälpta av akupunktur, kiropraktik och örtmediciner. Andra har velat delge sina dåliga erfarenheter.

Över tusen pingviner hamnar i Rio de Janeiro 2 000 miles norr om hemlandet i södra Argentina. Hundratals pingviner får åka hem med Brasiliens flygvärn, men många dör. Varje sommar och höst hamnar ett fåtal Magellanska pingviner i Brasilien men årets siffror oroar experterna. Läs mer

Enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) sjunker halterna av järn och koppar i svensk spannmål. Halterna av flera mineraler täcker inte längre djurens behov och nu efterlyser forskarna fler studier kring hur människors hälsa påverkas.