Miljö

Sverige var en av de första länderna att utnyttja mobiltelefoner och användningen sprids som en elektromagnetisk löpeld. Forskare är oeniga om riskerna men oenigheten kan också komma av ekonomiska intressen som påverkar publiseringen av resultaten.

Varnar för hotet från alla gifter  - Falukuriren 06-02-04
Hur många är det som tänker på att de täcker i stort sett hela kroppen med kemikalier innan de beger sig ut och andas in miljögifter på vägen till jobbet.

- Det kan räcka med hårtvätt i duschen, lite lotion på benen och deodorant under armarna för att vara heltäckt. Vissa ingredienser är dock inte farliga, men ökar den kemiska belastningen när de väl finns i kroppen, säger Ingrid Franzon då vi besöker henne i Hosjöstrand i Falun.

  • Klor: som tillsätts i reningsprocessen, gör artären stel, förstör proteiner i kroppen, irriterar huden och bihålorna, bidrar till astma, allergi och luftvägsbesvär.
  • Kloroform: en bi-produkt av klorrening som: ökar bildning av fria radikaler (som i sin tur accelererar åldrandet), stimulerar onormal celldelning, och oxidering av kolesterol. Det är känt som cancerogent ämne!
  • DCA (Dichloro acedic acid): Denna biprodukt av klor förändrar kolesterolomsättningen och har i labbråttor orsakat levercancer.