Stöd Camilla's matuppror

Camilla vill att vi prioriterar närproducerad/-lagad mat inom skola, vård och omsorg framför industrimat (t ex cook chill)! Hon uppmanar livsmedelsindustrin att prioritera råvaror framför onödiga tillsatser (t ex smakförstärkare och transfetter) och att dagligvaruhandeln prioriterar naturlig hantering av mat framför industriell (t ex gasning av köttfärs)!

Camillas mål för 2008

  • minst 100 000 namngivna svenskar som står bakom mitt uppror!
  • förmedla minst 20 konkreta tips till media om missförhållanden när det gäller mathanteringen inom vård, skola och omsorg i Sverige!
  • konkret engagera så många individer, organisationer och journalister på så många orter som möjligt i kampen mot industrimaten!

Stöd Camillas matuppror här!