Vad är Codex Alimentarius?

Codex Alimentarius startades av WHO och FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) med början 1961 och har till uppgift att "harmonisera" lagar om livsmedel och kosttillskott i hela världen. I vissa länder anses kosttillskott vara läkemedel och i andra länder anses läkemedel vara kosttillskott. Inom EU har detta bland annat lett till ett Kosttillskottsdirektiv, ett Läkemedelsdirektiv och till direktivet Reglering om Hälsopåståenden.

Codex Alimentarius kommitté för näringsfrågor och livsmedel för särskilda näringsändamål (CCNFSDU) träffas årligen. 2008 träffades de i Kapstaden, Sydafrika. Årets möten handlade bland annat om hälsopåståenden och riskbedömning.

Kommittén för näringsfrågor och livsmedel för särskilda näringsändamål (CCNFSDU) är en av de 27 kommittéer som lyder under Codex Alimentarius Kommissionen. CCNFSDU's huvuduppgift är att utveckla internationellt godkända standard och riktlinjer för bland annat modersmjölksersättning, barnmat, glutenfria livsmedel och kosttillskott.

Arbetet följer kommitténs strama riktlinjer och beslut tas genom konsensusomröstning som ger ramen för beslut om textändringar. Det hindrar däremot inte överenskommelser länder emellan, angående synpunkter som stödjer industrin. Godkännande beslut tas ofta trots kraftigt motstånd från mindre länder eller NGO (Non Govermental Organizations).