Alternativmedicin, EU, Codex

National Health Federation (NHF) är den enda bland de internationella "non-governmental" organisationer (NGO) vars målsättning är hälsofrihet för konsumenten. NHF är alltid med på Codex CCFNDSU möten eftersom varje möte handlar om konsumentens rätt till mat och kosttillskott i någon form. I år handlar det om rätten till tydliga hälsopåståenden och behoven av ett bättre riskbedömningsförfarande, baserat på människans behov av näringsämnen utifrån dagens läge. Detta är en mycket viktig utvecklingsfråga och en fråga som många forskare intresserar sig för att vidareutveckla. Särskilt som många anser att EU och andra länder är på väg att sätta gränser med ålderstigna forskningsmetoder.

 

För oss i Sverige där kosttillskott intas utan större begränsning, upplevs oftast Codex förslag och EU-lagar om kosttillskott vara onödigt restriktiva. Många länder i EU har däremot en mycket restriktiv syn på kosttillskott - till exempel Tyskland, Belgien, Frankrike och Spanien. I dessa länder anses Kosttillskottsdirektivet vara liberalt. För England, Irland och Holland är samma direktiv lika restriktivt som för oss i Sverige.

Fördelarna för vissa länder ses som nackdelar för andra. Det finns olika aspekter som spelar in som tex klimatet, som gör att personer som bor i länder där grönsaker och frukter odlas i trädgården under längre tidsperioder av året har ett annorlunda näringsintag än tex i de nordiska länderna med en kortare odlingsperiod.

 

Vid NHF observationsbord finner du NHF medlemmar som är internationella experter och som kämpar för rätten till naturlig hälsovård. Genom åren har NHF:s deltagare aktivt inlett och deltagit i diskussioner om bland annat riskbedömning, borttagning av fluor som nödvändig ingrediens i modersmjölksersättning, krav på etikettering av genmanipulerade ingredienser mm. Man kan önska att fler hälsoinriktade NGO:s skulle delta, men det är inte lätt att bli accepterad som NGO.

 

NHF's medlemmar kommer från hela världen. Upphovsman är Scott Tipps, advokat från USA och ordförande är Paul Taylor från England. Andra aktiva medlemmar är styrelseledamot Erica Murray från Irland, känd för sin aktion som bidrog till Irlands nej till EU's Lissabonfördrag. Som ju satte käppar i hjulen för EU kommissionen. Bland andra internationella rådgivare finner du Dr Robert Verkerk, toxikolog från Storbritannien och upphovsman till ANH, The Alliance for Natural Health, en organisation som kämpar internationellt för rätten till naturlig hälsovård. Du finner också Tamara Mosegaard från MayDay i Danmark och Ingrid Franzon, styrelseledamot i svenska BrIH, Branschrådet för Innovativ Hälsovård bland de internationella rådgivarna. Vid varje Codex CCNFSDU möte deltar 3 personer från NHF vid överläggningarna.

 

Ingrid Franzon, "Codex-möten kan bäst beskrivas som ett möte med industriell och geografisk polarisering. Det är sorgligt att se hur åsikter hos delegationer från små länder eller NGO, som NHF, som stöds av tusentals konsumenter, trampas ner av länder som stödjer genmanipulering, eller i andra fall av EU-blocket. Industrins framgång går gärna före konsumentens intressen. Det finns tyvärr endast en NGO som representerar naturlig hälsa och alternativmedicinsk användning av mat och kosttillskott och det är National Health Federation (NHF) som är NGO vid Codex möten."

 

Varje år vid CCNFSDU:s förhandlingar framgår det hur svårt det är att åstadkomma förändring i internationella riktlinjer och standardiseringsregler som motiveras av konsumenten och naturlig hälsovård istället för industrin. Förhandlingarna rör sig sakta, men med välformulerade och vetenskapligt underbyggda inslag, finns det fortfarande möjlighet att göra konsumentens röst hörd, och möjliggöra positiv förändring i sluttexten.

 

---------------------------------------

 

Bakgrundsfakta

The National Health Federation (NHF) etablerades 1955. NHF's huvudsyften är konsumentutbildning, och hälsofrihet. Organisationen arbetar för att skydda individens rätt att kunna välja att konsumera hälsosam mat, inta kosttillskott och utnyttja alternativmedicinska behandlingsmetoder utan statligt ingripande och restiktioner. Med internationella konsumenter som sina medlemmar, och en styrelse och rådgivare från 6 olika länder, är NHF unik i sin position som den enda organisationen som representerar hälsofrihet för konsumenten vid Codex Alimentarius Kommissionens möten.

Branschrådet för Innovativ Hälsovård (BrIH) etablerades 2007 som ett branschråd för företag som utvecklar, producerar, företräder eller säljer innovativa och hälsovårdande produkter och tjänster. Branschrådet värnar om rätten att stödja kroppens naturliga självläkande processer med exempelvis effektiva innovativa kosttillskott och hälsofrämjande livsmedel som innehållande vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror och fibrer, örter samt energimedel.

För att skicka aktuell information eller förslag till NHF, kontakta InnovativHälsovård.

info@innovativhalsovard.se  eller NHF contact-us@thenhf.com