Stevia godkänt i USA.

Stevia är en ört som vem som helst kan odla. Den har en naturlig sötma som den hälsomedvetne konsumenten kan använda istället för socker och artificiella sötningsmedel som aspartam, som är cancerframkallande hos djur och orsakar neurologiska störningar, bl.a. huvudvärk. Amerikanska FDA (motsvarar svenska livsmedels- och läkemedelsverket) har i många år bötlagt småföretag som marknadsfört stevia och har beslagtagit produkter för miljontals dollar. FDA:s kovändning kommer nu efter en kraftig påtryckning från livsmedelsindustrin. Både Coca-Cola och Pepsi vill använda stevia i sina lightdrycker. Beslutet är efterlängtat av hälsomedvetna konsumenter, men väcker onekligen frågan om FDA och liknande verks uppgift – är avsikten att skydda konsumenten eller att skydda läkemedels- och livsmedelsindustrins intressen? 2008-12-19