"Gröna" glödlampor förgiftar kinesiska arbetare

Är du medveten om att EU har beslutat att lågenergilampor ska ersätta "vanliga" glödlampor från och med 2012? Inför dessa drastiska åtgärder föreslår Kanariefågeln att du läser följande rapport ur brittiska The Sunday Times som hävdar att hundratals fabriksanställda blir sjuka av kvicksilvret som används i tillverkningen av lågenergilampor för industriländerna.

The Sunday Times

3 maj 2009

När brittiska konsumenter tvingas att övergå helt till lågenergilampor år 2012, kommer koldioxidutsläppen i atmosfären att minska med fem miljoner ton. Kina betalar dock ett högt pris för tillverkningen av dessa "gröna" glödlampor.

Mängder av kinesiska arbetare har förgiftats av kvicksilvret som
ingår i de kompakta fluorescerande glödlamporna. Kina förser den brittiska marknaden med två tredjedelar av det totala antalet lågenergilampor som säljs i Storbritannien, där efterfrågan beräknas öka ytterligare inom tre år på grund av EU-direktivet som förbjuder användning av "vanliga" glödlampor. Detta har lett till ett återupptagande av kvicksilvergruvorna som tidigare varit stängda p.g.a. miljöförstöring. Läkare, tillsynsmyndigheter, advokater och domstolar i Kina är oroade över den påverkan som en industri som framhävs som miljövänlig har på folkhälsan.

Tillverkningen innebär att arbetarna måste hantera fast eller flytande kvicksilver, eftersom en liten mängd används i varje lampa för att starta den kemiska reaktionen som ger ljus.

Kvicksilver är erkänt som en hälsofarlig metall av myndigheter i hela världen, eftersom ansamling av kvicksilver i kroppen kan skada nervsystem, lungor och njurar, och är särskilt skadligt för foster och små barn.

Riskerna illustreras i en vägledning från den brittiska regeringen där man rekommenderar att ett rum där en lågenergilampa gått sönder bör utrymmas i 15 minuter på grund av risken för inandning av kvicksilverångor.

Handlingar från kinesiska hälsoministeriet informerar läkare och hälsomyndigheter om kvicksilverförgiftning hos arbetare i glödlampsfabrikerna och beskriver problemet som ett växande hot mot folkhälsan. "Gravida kvinnor och ammande mödrar får inte arbeta på avdelningar där det finns kvicksilver", står det i en officiell regelbok.

I södra Kina tillverkas lågenergilampor för den västerländska marknaden i olika typer av anläggningar som sträcker sig från jättelika högteknologiska multinationella insatser till låglönefabriker, och med starkt varierande normer för hälsa och säkerhet.

Tester av hundratals anställda visar oroväckande höga halter av kvicksilver och många har behövt sjukhusvård enligt intervjuer med fabriksanställda, läkare och tjänstemän vid lokala hälsomyndigheter i städerna Foshan och Guangzhou.

Dussintals fabriksarbetare, som intervjuats anonymt, beskriver hur de lever i rädsla för kvicksilverförgiftning och ger detaljerade rapporter om medicinska tester som visat att många har skadliga nivåer av giftet i sin urin.
"Jag har en kvicksilverhalt som överstiger normen i både blod och urin, men mina chefer skickar mig inte till sjukhus eftersom de anser att jag är stark och att mitt immunförsvar tar hand om det", säger en ung kvinnlig anställd som vågar visa sitt id-kort. "Men två av mina vänner lades in på sjukhuset i  en månad", tillägger hon och anger deras namn också.

"Om de bad mig att arbeta inne på kvicksilverfabriken skulle jag vägra, oavsett hur mycket de betalade", säger en annan ung manlig anställd.

Läkare vid två regionala vårdcentraler berättar att de tidigare tagit emot patienter från Foshan-fabriken som tillverkar lampor för den stora lampproducenten Osram. Företaget hävdade i ett uttalande att de senaste testerna av personalen inte visat några förhöjda kvicksilverhalter. De lokala kinesiska myndigheterna har även lämnat rapporter från 2007 och 2008 som bekräftar att fabriken uppfyller miljökraven.

Enligt Osram använder man den senaste tekniken för kvicksilverhantering, som har samma höga standard som industrin i Tyskland. Arbetsrättsadvokater menar att Osram förmodligen är den bästa arbetsgivaren inom den här riskfyllda sektorn i Kina, och att förhållandena vid kinesägda fabriker oftast är mycket sämre.

Den kinesiska dagstidningen Nanfang rapporterar att myndigheter i Foshan vid ett tillfälle beställt medicinska tester till  arbetare vid lampfabriken Nanhai Feiyang som visade att 68 av 72 arbetare var så förgiftade att de behövde sjukhusvård. En sammanställning i media av publicerade forskningsrapporter visar att hundratals arbetare vid kinesiska fabriker har blivit kvicksilverförgiftade de senaste tio åren.

En medicinsk tidskrift som ges ut av kinesiska hälsoministeriet beskriver situationen i en annan fabrik som tillverkar lågenergilampor i Jinzhou i centrala Kina. Här har 121 av 123 anställda höga kvicksilverhalter. En person hade 150 gånger högre nivå än den accepterade standarden.

Samma tidskrift identifierar en lampfabrik i Anyang i östra Kina där 35 % av arbetarna drabbats av kvicksilverförgiftning på grund av att industriutsläppet gick rakt ut i vattenförsörjningen.

Vidare redovisas en undersökning av 18 tillverkare av lågenergilampor nära Shanghai, där man fann att exponeringen för kvicksilver var högre hos arbetare som tillverkade lågenergilampor jämfört med andra glödlampor som innehåller metall.

I Kina har man känt till kvicksilvrets toxiska egenskaper i mer än 2000 år. Det finns en legend som berättar att den första kejsaren, Qin, dog 210 f. Kr. efter att ha ätit ett piller av kvicksilver som han trodde skulle ge honom evigt liv.

Trots detta är det inte förrän nu som omfattningen av den senaste tidens kvicksilverexponering i gruvor och industri börjar offentliggöras tack vare att man bygger upp civilkurage i Kina och att advokater har börjat starta processer mot lokala myndigheter och företag.

Som ett exempel på det har en domstol i Peking nyligen samtyckt till att pröva ett fall, som dock saknar samband med glödlampor, men där målsägande kräver motsvarande 4 370 000 kr i ersättning för akut kvicksilverförgiftning som förstört hans matsmältningssystem.

Möjligheterna till liknande processer är störst i det förstörda berglandskapet Guizhou i sydvästra Kina där kvicksilver har brutits i århundraden. Marken är fördärvad och många människor har flytt därifrån.

Det var inte länge sedan som det rådde medeltida förhållanden här. Gruvarbetarna krossade stora stenbitar innehållande cinnober som är den främsta kvicksilverkällan. De exponerades för giftigt damm och ångor medan ämnet sedan kokade i primitiva kittlar för att extrahera kvicksilvret. Ingen bar någon form av skyddsutrustning. 


"Våra förfäder har arbetat i kvicksilvergruvorna sedan Mingdynastien [1368-1644] och på den tiden var gruvorna så små att de inte förorenade miljön som nu", berättar en 72-årig bonde vid namn Shen.

"Men i modern tid har tusentals gruvarbetare kommit hit och grävt ut och sedan försökt tvätta bort resterna med hjälp av kemikalier. Våra vattenbufflar blev sjuka av att dricka vattnet i markerna och våra grödor blev gråa i färgen. Folket insjuknade och dog i förtid. Alla som hade möjlighet att fly gjorde det."

"Regeringen stängde de stora kvicksilvergruvorna i området när världspriset föll och på grund av oron över de döda floderna, de förgiftade åkrarna och de svårt drabbade invånarna.

Men The Sunday Times har upptäckt att behovet av kvicksilver till EU:s lågenergilampor har återkallat gruvarbetarna till kvicksilvergruvorna i den här avlägsna och fattiga delen av Kina.

Företagaren Zhao Yingquan har köpt rätten till en tidigare statsägd gruva för 1,5 miljoner pund. När de första schakten och tunnlarna grävdes på 1950-talet till gruvan utnyttjades tusentals fångar för arbetet.

"Vi är nästan klara med förberedelserna och kommer att kunna börja bryta kvicksilver igen under senare delen av 2009", berättar en chef på platsen.

I Tongren, en stad där man handlade med kvicksilver, berättade en gammal arbetare om tiden då lokalbefolkningen arbetade dag och natt för att extrahera de värdefulla dropparna av den silverfärgade metallen.

"Jag arbetade i en gruva i 40 år och nu är kroppen full av sjukdom och lungorna är slut", säger han.

Av: Sara Hashash

Vill du veta mer?

Läs artikeln om hur lågenergilampor riskerar hälsan innan du handlar. Varför ska vi använda våra pengar till att riskera vår egen och andras hälsa innan det finns säkra alternativ? Man kan verkligen fråga sig varför EU ger sig in i ett sådant riskfyllt företag - om det inte handlar om ett industridrivet initiativ? Det är tragiskt att man sätter industrin före människans och miljöns bästa!

OBS! Om en lågenergilampa går sönder i din närhet, lämna området omedelbart och sök frisk luft. Det är ångorna i luften som är skadliga, och lampan är särskilt farlig om den varit tänd och är varm.