Är du Vaccinations -fundamentalist, -konspiratör, -häxa eller -agnostiker?


Sjuksköterskan Rolf Forslund skriver ett tankeväckande inlägg i vaccinationsdebatten.

"Det finns ingen som helst sund debatt i media just nu, bara en massa extrema människors åsikter. Jag ska försöka synliggöra de fyra mest vanliga grupperna jag stöter på; Vaccinationsfundamentalisterna, Vaccinations konspiratörerna, Vaccinationshäxorna samt Vaccinationsagnostikerna. Den sistnämnda gruppen är den som syns minst. Just nu behövs saklig information och ett bredare perspektiv. Tyvärr förmedlar våra nuvarande medier ingetdera", skriver sjuksköterskan Rolf Forslun. Måste läses!