Anmälan till Justitiekanslern för hanteringen av svininfluensan

Svenska myndigheter har nu anmälts till Justitiekanslern (JK) för hanteringen av svininfluensan och kampanjen för massvaccinering. Detta har aldrig tidigare inträffat i Sverige!

Svininfluensan och den åtföljande kampanjen för massvaccineringen har blåsts upp i media och fått ett enormt medialt utrymme. Det står inte i proportion varken till spridningen av influensan eller till dödligheten. Däremot är riskerna med vaccinationen potentiellt allvarliga. Många experter är kritiska till detta men de har inte fått gehör från myndigheterna.

Måndagen den 28 september har frilansskribenten Leif Arnold anmält Regeringskansliets folkhälsominister Maria Larsson, Socialstyrelsens Anders Tegnell, Smittskyddsinstitutets generaldirektör Johan Carlsson, Myndighet för samhällsskydd och beredskap generaldirektör Helena Lindberg, Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Rångemark Åkerman, till Justitiekanslern.

Anmälan innefattar överträdelse mot Nürnbergkonventionen, Helsingforsdeklarationen och regleringen av etiska principer inom medicinsk forskning där människor är inblandade (World Medical Association), antiterroristlagar, vilseledande information, propaganda, utsättande av individer för fara, brister i samhällsskydd och beredskap samt försumlighet.

I sin anmälan yrkar han på att, den planerade massvaccineringen mot svininfluensan stoppas.  I sin anmälan visar han också bevis för att, vaccinet är ett livsfarligt nytt experimentvaccin som allvarligt kan skada befolkningen. Och att myndigheterna systematiskt undanhållit viktig information till medborgarna samt ger uttalanden som är ren propaganda.

Han påvisar även att det förekommer sannolika skäl att vaccinet kommer att ingångsätta en pandemi. Det föreligger bevis på att svininfluensan saknar sjukdomsalstrande markör, samt att svininfluensan är artificiell och laboratorieframställd. Det finns omfattande bevis, som påvisar att Världshälsoorganisationen (WHO) pandemi nivå-6 är baserat på fabricerade bevis och manipulation av antalet sjuka och antalet dödsfall resulterat av svininfluensan.

Läs anmälan i sin helhet

Kolla även:

www.influensaguiden.se
www.vaccinationsfaran.se