Lönsamt, men för vem?

Dagens miljödebatt handlar främst om koldioxidutsläpp. De flesta av oss tycker att miljöfrågorna är svåra att greppa och litar på forskarnas och politikernas bedömning. När vi lyckats sätta oss in i problematiken håller vi gärna fast vid det lilla vi förstår. Ta till exempel Gröna bilisterna och miljörörelserna som fått oss att tro att etanolbränsle (EBS) är ett bra miljöval. Har de rätt eller fel?

Sören Wibe, professor i skogsekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, är författare till rapporten "Etanolens koldioxideffekter".  Han har framställt forskarnas siffror som tyder på att det kommer att ta 50-60 år innan etanolen möjligtvis kan ge koldioxidbesparingar. Framställningen av etanol kräver dessutom odlingsbar mark. Produktionen av grödorna som används i tillverkningen av EBS ökar koldioxidutsläppen och den starkt subventionerade etanolmarknaden driver upp priset på mat. Detta är inte lönsamt för världens fattiga.

Etanol har även en negativ hälsoeffekt.  Dr Fiorella Belpoggi direktör vid Cancer Research Centre vid Ramazzini Institutet i Italien, ett av Europas ledande centra för cancerforskning, säger att etanol släpper ut cancerframkallande kemikalier som acetaldehyd och formaldehyd vid förbränning. Dessa ämnen cirkulera inne i bilen tills förgasaren är varm - som tar cirka 30 minuter. Dessa aldehyder är cancerframkallande och utgör en allvarlig hälsorisk för människorna som sitter i bilen och miljön utanför.

Etanol kan produceras av många olika källor. Större delen av Sveriges etanol produceras av sockerrör. Det tar kortare tid att minska koldioxidutsläppen med sockerrörsetanol än med etanol från soja eller majs, men det släpper fortfarande ut cancerframkallande kemikalier i förbränningen. Etanol som framställs av alger och sopor har fördelen att avlägsna koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen under produktionen. Men i förbränningen släpper etanolet fortfarande ut cancerframkallande kemikalier.

Etanol är en allvarlig hälsorisk. Belpoggi hävdar att bränsleutvecklingen bör genomgå noggrann biomedicinsk forskning för att eliminera eller åtminstone minska de potentiella riskerna innan etanolen släpps ut på marknaden. Den aktuella italienska forskningen varnar för svåra hälsorisker i samband med biobränsleanvändning och uppmanar till ökad försiktighet när man söker hållbara miljölösningar. Belpoggi och Wibe anser att användning av grödor i produktionen av biobränsle dessutom kan leda till svält i hela världen.  

En artikel i tidskriften Science 2008 påpekar att om regnskogar, omvandlade torvmarker, savann och gräsmark samt grödor som majs, sojabönor och vete används i framställning av biobränsle kommer det att skapa en "biobränsle carbon skuld" som frigör mellan 17 till 420 gånger mer CO2 än sänkningen som beräknas genom att ersätta fossila bränslen med biobränslen.

Det är dags att ompröva våra miljömål och ändra riktning. Människans hälsa är en integrerad del av en hållbar miljö och framtid.