Renande kost

Tjugofem besökare åkte till ett buddhistiskt tempel för att delta i munkarnas vardag - inklusive deras traditionella vegetariska kost. Besöket varade fem dagar. När de anlände svarade besökarna på ett frågeformulär om vad de ätit under de föregående 48 timmarna. De lämnade ett urinprov som testades för antibiotika och ftalater och vid besökets slut lämnade de nytt urinprov.

Proverna innehöll nedbrytningsprodukter från
ftalater hos samtliga besökare. Forskare upptäckte även vanliga antibiotikmedel trots att inga av besökarna intagit antibiotika under minst en månad. Efter de fem dagarna var antibiotikakoncentrationerna omätbara hos de flesta besökare. Man upptäckte sex ftalater i början av vistelsen. Efter vistelsen fanns rester av ftalaternas nedbrytningsprodukter kvar men de hade minskat kraftigt.

Forskarna jämförde om det fanns en koppling mellan maten som deltagarna åt under de 48 timmarna före besöket och antibiotikan och ftalaterna i urinen. En koppling fanns mellan förekomsten av ftalater och antibiotika och en kost där livsmedel som nötkött, fläsk och mejeriprodukter ingick. Resultaten antyder att dessa livsmedel kan vara oväntade källor för ftalater och antibiotika. Det fanns även en koppling mellan vissa nedbrytningsprodukter från ftalater och konsumption av mejeriprodukter.
Detta antyder att kosten är en väsentlig källa för ftalater även om inte det är den enda källan. Andra källor är personliga hygienprodukter, heminredning och damm. Det antyder även att livsmedel kan vara viktiga källor för antibiotika.

Det positiva är att den dramatiska minskningen av båda antibiotika- och ftalatnivåer under dessa fem dagar visar att kroppen kan minska kemikaliebördan relativt snabbt.  Läs vidare...


Referens

Ji, K, YL Kho, Y Park and K Choi. 2010. Influence of a five-day vegetarian diet on urinary levels of antibiotics and phthalate metabolites: A pilot study with "Temple Stay" participants.  Environmental Research. http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2010.02.008.