Läkemedelsverket går industrins ärenden

Ur Dagens Medicin 2005-11-16 / Källa Per Dalén 05-11-20

Miljöpartiets sjukvårdspolitiske talesman Jan Lindholm anklagar Läkemedelsverket för att gå läkemedelsindustrins ärenden, i stället för att värna samhällsekonomin och människors hälsa.

- Nonsens, svarar Läkemedelsverkets generaldirektör Gunnar Alvan.

Attacken mot myndigheten för Jan Lindholm fram i en riksdagsmotion, där han kräver att dagens finansiering av Läkemedelsverket avskaffas.

Läkemedelsverket finansieras till 95 procent genom avgifter som företagen betalar. Dels är det ansökningsavgifter för nya produkter, dels årsavgifter för produkter som redan finns ute på marknaden.

Miljöpartiets ledamot i socialutskottet hävdar att läkemedelsindustrins finansiering av Läkemedelsverket skapar direkta, ekonomiska kopplingar mellan industrin och den myndighet som ska godkänna nya läkemedel.

Han hävdar att Läkemedelsverket är mycket mer kritiskt inställd till att människor ska använda sig av naturkost och naturpreparat för att förbättra sin hälsa än vad dess amerikanska motsvarighet FDA är.

Vill att verket agerar annorlunda Enligt Jan Lindholm beror detta på att Läkemedelsverket av ekonomiska skäl har ett egenintresse av att "propagera" för läkemedel och att kritisera naturkost och alternativa metoder, eftersom naturkostbranschen är en direkt konkurrent till läkemedelsindustrin.

Det agerandet tjänar Läkemedelsverket på i två avseenden, hävdar mp:s ledamot i socialutskottet:
Dels håller sig Läkemedelsverket väl med sina finansiärer, dels tjänar verket på att människor använder sig av mediciner i stället för av naturpreparat.

Han pekar på att ju fler preparat som kan registreras som läkemedel och ju fler läkemedel som industrin säljer, desto mer pengar tjänar både läkemedelsbolagen och Läkemedelsverket.

Han anser att Läkemedelsverket borde agera precis tvärtom. Det vill säga verka för att människor använder sig av naturkost och naturpreparat i stället för av konventionella mediciner, eftersom naturprodukterna har positiva effekter men inga negativa biverkningar.

Läkemedelsverket bör i stället finansieras genom statliga anslag och genom att regeringen inför en punktskatt på läkemedel, föreslår Jan Lindholm.

Samma som i andra EU-länder Läkemedelsverkets generaldirektör Gunnar Alvan avvisar påståendet att myndigheten ”propagerar” för läkemedel, han påtalar att verket tar ut samma avgifter för naturläkemedel och att avgiftsfinansieringen är det vedertagna sättet att finansiera läkemedelsmyndigheter på i andra EU-länder.

- Det är rimligt att den industri som använder sig av en viss samhällsservice också betalar för den. Vi fattar också mängder av beslut som går emot läkemedelsbolagen, säger han.

Stefan Helte 08-545 123 16
<slut citat>

Motionen:
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=426&typ=mot&rm=2005/06&bet=So382