Rysare om genmanipulerad mat

 Scan eller Swedish Meats beslutade 2005 att tillåta kött från djur som ätit genmodifierat foder. Siljans chark ställde sig i samma led, men efter uppror i Dalarna ändrade de sig och använder nu inte kött från djur som utfodrats med genmodifierade grödor.
Sunt bondförnuft är värt sin vikt i guld i det här fallet. Scan kan eventuellt öka sin vinst genom beslutet om genmodifiering, men de verkliga vinnarna i längden är företagen som vågar sätta människan före vinsten, som Siljans chark i Dalarna nu gjort.

Vi vet för litet om riskerna. Senaste rysaren om genmanipulering kommer från Ryssland…

Genmanipulerad mat:
Studie visar att nyfödda kan ta skada

Av Geoffrey Lean, miljöredaktör, The Independent (Storbritannien), 8 januari 2006

Gravida kvinnor som äter genmodifierad mat riskerar att skada sina ofödda barn, påstår alarmerande ny forskning.
En studie, utförd av ledande forskare vid The Russian Academy of Sciences, har upptäckt att över 50 procent nyfödda råttor dog innan de fyllt tre veckor när honan åt en kost som var rik på genmodifierad soja. Detta var sex gånger mer än när honan åt en normal kost.

Forskningen som nu förbereds för publicering, är en av flera nya studier som återigen väcker oro angående hälsoriskerna med genmodifierad mat. Italiensk forskning visar hur genmodifierad soja påverkar levern och bukspottkörteln hos möss. Australien fick överge ett tioårigt försök att utveckla modifierade ärter, när man upptäckte att ärterna orsakade lungskador.
Och i maj 2005 avslöjade The Independent en hemlig rapport utförd av biotechjätten Monsanto, som visade att råttor uppfödda på genmanipulerad majs hade mindre njurar och tecken på skador på immunsystemet, jämfört med råttor som åt liknande kost, men utan genmodifiering.

FN’s Food and Agriculture Organisation, FAO, höll sent ifjol ett seminarium i dess högkvarter i Rom. Seminariet handlade om säkerheten av genmanipulerad mat. Forskare, vars forskning väckt uppmärksamhet på grund av visade hälsorisker, talade vid seminariet. Trots detta, förväntas FN’s World Trade Organisation, WTO, stödja Bush administrationens försök att tvinga EU att acceptera genmodifierade livsmedel i februari 2006.

Den ryska forskningen riskerar att få en explosiv effekt på den redan negativa opinionen som råder inom EU-länderna. Forskningen utfördes av dr Irina Ermakova vid The Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of the Russian Academy of Sciences, och verkar vara den första studien som granskar hur genmodifierade livsmedel påverkar foster.

Mjöl från genmodifierade sojabönor, Roundup, som produceras av Monsanto, tillsattes råtthonornas mat två veckor innan de blev dräktiga samt under dräktigheten, födseln och amning. En annan grupp av råttor fick icke-genmodifierad soja, medan maten hos en tredje grupp inte innehöll någon soja.

Forskaren upptäckte att 36 procent av de nyfödda råttorna som åt genmodifierad soja var allvarligt underviktiga, jämfört med 6 procent av avkomman hos de andra grupperna. Det som är mest alarmerande är att hela 55.6 procent av ungarna vars mödrar livnärts med genmodifierad mat dog innan de fyllt tre veckor, jämfört med 9 procent av ungarna till de som åt normal soja, och 6.8 procent i den tredje gruppen som inte fick någon soja alls.

"Morfologin och biokemiska strukturen hos råttor är mycket lik människans, och det är detta som gör resultaten så oroväckande" säger dr Ermakova. "Det antyder en risk för mödrar och deras barn."

Miljöaktivister menar att denna inledande studie är mycket allvarlig och måste följas upp. The American Academy of Environmental Medicine har begärt att USAs hälsoinstitut NIH, omedelbart skall sponsra en oberoende studie som utreder detta vidare. Monsanto soja används överallt i USA. Det finns mycket litet genmodifierad soja eller andra genmodifierade grödor i Storbritannien, men det importeras för utfodring av djur som används till kött.

Tony Coombes, direktör vid Monsanto i Storbritannien, säger: "Huvuddelen av bevismaterialet från publicerad, granskad och oberoende forskning demonstrerar att Roundup Ready soja kan konsumeras utan risk av råttor, andra djur och människor."

Forskningen sammanfattas

Ryska forskare tillsatte mjöl från genmodifierad soja till råtthonornas foder två veckor innan råttorna parades. Utfodringen fortsatte under dräktigheten, födseln och amning. Andra råttor åt icke-genmodifierad soja, eller ingen soja alls. Ungarna till råttorna som fick genmodifierad soja var sex gånger mer undernärda jämfört med ungarna vars mödrar åt en normalkost. Inom tre veckor, dog 55.6 procent av ungarna till råttorna som åt genmodifierad soja, jämfört med 9 procent av de vars mödrar inte åt soja alls.


Kanariefågeltips:

Det är lätt att minimera riskerna för genmodifiering och galna kosjukan – ät endast kött av djur som betar. Den som sätter hälsan högt kan äta kött från gräsuppfödda djur, dvs gräskött som är rik på den viktiga omega-3 fettsyran.