Englands Kung George och hårmineralanlys

Englands Kung George III (1760-1820), var känd för att vara litet galen med anfall som varade i flera månader. Det misstänks att han led av porfyri. Porfyri är ett tillstånd som orsakas av ett ämnesomsättningsproblem som leder bland annat till en bioackumulering av toxiska ämnen. Detta skadar nervsystemet.
The Science Museum i London bestälde en hårmineralanalys av George III's hår. Man fann att koncentrationen av arsenik i håret var mycket högt – 1,7 milligram procent. Kungens läkare brukade regelbundet rekommendera honom antimon som kräkmedel. Arsenik koexisterar med antimon och detta antyder att kungen kan ha fått i sig uppåt nio milligram arsenik per dag. Det är möjligt att det var arsenik som försämrade hans tillstånd, eller kanske rent av orsakade pofyriattackerna.

Tråkigt att det inte fanns hårmineralanalys och kosttillskott på den tiden. Avgiftande kosttillskott hade kanske kunnat förändra Englands historie!

Källa: Trace Elements Inc Nyhetsbrev
King George III Should Have Sued. Sci.News. 168,6, 2005. http://www.traceelements.com/NewsUpdates2005.html Återhämtad 2005-11-10.