Mobilfria zoner

Nu blir mobilfria zoner i kollektivtrafiken verklighet

Pressmeddelande, Miljöpartiet de Gröna i Stockholms läns landsting, 30 maj 2006

Idag tog SLs styrelse beslut om en plan för hur mobilfria zoner i kollektivtrafiken ska införas. Bakgrunden är ett fullmäktigebeslut om att göra kollektivtrafiken tillgänglig även för människor som exempelvis lider av elöverkänslighet. Eller som helt enkelt störs av mobiltelefoner.

- Vi håller på att göra samhället som helhet mer tillgängligt för människor med funktionshinder, och det gäller även kollektivtrafiken och funktionshindret elöverkänslighet. Beslutet idag i SL:s styrelse är en viktig signal om att vi bryr oss om de funktionshindrades rätt att röra sig i samhället på samma villkor som alla andra, säger Lena-Maj Anding (mp) ansvarig för funktionshinderfrågor inom Stockholms läns landsting.

De mobilfria zonerna kommer att finnas i bussar, tunnelbanor och pendeltåg, i de områden som redan idag är avsedda för allergiker. Mobilfritt innebär givetvis inte att mobilen måste lämnas hemma, däremot att den som väljer att sitta i mobilfria zoner ska stänga av sin mobil. De mobilfria zonerna inrättas samtidigt som hösttidtabellen börjar gälla.

- Alla mobiler har gjort det omöjligt för många att resa kollektivt. Det ska vi ändra på nu, precis som det finns djurfria zoner för pälsallergiker ska det finnas mobilfria för elöverkänsliga, säger Lena-Maj Anding (mp).

Charlotte Pruth
pressekreterare för Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting
www.mp.se/sll