Manipulerande genmanipulering

Juli 2006 upptäckte Bayer CropScience genmanipulerat ris bland kommersiell säd (LLRICE601) och anmälde detta.1 Genmanipulering är relativt vanligt på grund av korspollinering men även kontaminering under transport. De grödor som påverkas oftast är soja och majs. Men nu har man även hittat genmanipulerat ris bland säd producerat för kommersiellt bruk i USA. Enligt USDA – USA’s jordbruksdepartement – försöker man utveckla säd som är tolerant mot herbicider. Produkten har inte granskats för kommersiellt bruk, men trots detta finns den redan nu i kommersiell säd. Ingen vet om den kanske till och med har nått ända till livsmedelsbutikerna. Långt innan den testats färdigt har den börjat sprida sig.

Genmanipulerade grödor finns visserligen i många amerikanska produkter. USDA räknar med att 61 % av majs, 83 % av bomull och 89 % av sojabönor som odlas i USA året 2006 har framtagits med hjälp av genmanipulering. USA producerar dessutom 12 % av världens ris och EU har nu begränsat import av ris från USA.2

Pengar före människan
Varför smusslas det så mycket när det gäller genmanipulering? Svaret är sannolikt pengar. Inom jordbruk satsar man kontinuerligt på att skapa större skördar, precis som i all annan industri. Skillnaden är att huvudsyftet med jordbruksindustrin är tillverkningen av näring för oss människor och för djuren. Vilket betyder mest – pengar eller människans bästa? Det verkar som om pengarna håller på att vinna dragkampen.

Det har tydligen pågått en hel del smussel för att försöka få genmanipulerade grödor godkända inom EU. EG-domstolen anser att EU Kommissionen felaktigt har undanhållit dokument som handlar om genmanipulering. Dessa dokument har nu lyfts fram i ljuset tack vare organisationen Friends of the Earth’s idoga arbete. EU’s ombudsman tillkännagav detta på sin hemsida den 17 juli 2006.3 Dokumenten relaterar till en konflikt inom WTO mellan EU och USA, Argentina och Kanada som anser att EU’s beslut hindrar handel.
Adrian Bebb, förkämpe för Friends of the Earth Europa säger, "Genmodifiering är ett känsligt ämne inom EU. De flesta människor är helt emot genmodifiering. Att dölja information som rör säkerheten med genmodifierade grödor går emot människans bästa."
"Vi vet nu att trots att EU Kommissionen offentligt sagt att biotech livsmedel är säkra, så är man i verkligheten orolig på grund av de vetenskapliga fakta, som visar att genmodifiering kräver stor försiktighet.”

EU Kommissionen lämnade över dessa papper till Friends of the Earth i februari 2005. Ytterligare dokument, som överlämnades tidigare i år, varnar för att en koppling mellan intag av genmanipulerad mat och cancer samt allergi inte kan uteslutas. Rekommendationen är att genmanipulerade grödor inte bör odlas förrän vi känner till deras långtidseffekt.4

Findus och Procordia
Cheferna för Sveriges största matproducenter, Findus och Procordia, deklarerade den 26 juli i radions P1 att de aldrig använder och heller aldrig tänker använda genmanipulerade ingredienser i sina produkter. Underbart! De lyssnar helt enkelt på konsumentens önskemål. De tror på människan.
Tänk om EU’s livsmedelsproducenter tillsammans kunde övertyga EU parlamentet om att stå fast och hindra import och användning av genmanipulerade grödor inom EU.


1. GM rice contaminates US food supply av Lorraine Heller Nutraingredients. 8/21/2006. Återhämtat 060828   http://www.nutraingredients-usa.com/news/ng.asp?n=69991&m=1NIU821&c=lmqbgluszkwtiej
2. EU restricts rice imports from the US. 2006-08-24. Återhämtat 060903: http://www.euractiv.com/en/environment/eu-restricts-rice-imports-us/article-157209
3. Decision of the European Ombudsman on complaint 582/2005/PB against the European Commission  Återhämtad 060829 http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/050582.htm
4. EU approves genetically modified foods despite serious concerns New documents reveal EU Commission's double standards. Friends of the Earth. Återhämtad 060829 http://www.foeeurope.org/press/2006/joint_18_April_GMOs.htm