Målsättningar för det nya året…

När man lär sig köra på halkbanan rekommenderas att hålla blicken dit man vill komma. Detta är Nätverket Kanariefåglarnas riktlinje – vi styr kursen mot ett samhälle där din hälsa och vår miljö leder till en positiv och hållbar framtid. Är det en utopi? Nej! Kommer det att ske utan att vi drar vårt strå till stacken? Sannolikt inte! Därför väljer vi att inleda det nya året med blicken på områden i världen där man banat vägen till en bättre miljö och en hållbar hälsa.

Sverige anses vara ett miljöföredöme i resten av världen. Men varenda kotte i miljömedvetna Sverige, energisnåla Japan tillika med energislukande USA och Storbritannien, bidrar med mer växthusgas än personer som bor i Södra Asien. Den öppna svenska naturen gör att vi inte märker resultatet av vår livsstil lika mycket som de 2.4 miljarder människorna som bor i Kina och Indien.

Framsteg i Asien -

 

Enligt Världshälsoorganisationen orsakas två tredjedelar av de 800 000 för tidiga dödsfall, av den dåliga luften i Asien. I Hong Kong ser man knappt sky skraparna eller de närliggande Guangdong bergen genom den smutsiga luften. (i )Jämfört med de flesta asiatiska städerna är Hong Kong ett av de renaste, men halten av partiklar som inandas är två gånger högre än säkerhetsgränsen i USA. Mellan åren 2000 och 2030 beräknas växthusgasutsläppen från Kina öka och överstiga utsläppen från de övriga industriländerna tillsammans. Indien ligger inte långt efter med utsläpp som beräknas ha ökat med 70 % redan år 2025.

Detta kan tyckas mycket hotfullt men David Moskowitz, energikonsult till Kina, ser hoten som möjligheter. Varje energianläggning som byggs skall bli bättre och renare. "Kina och Indien måste demonstrera till andra länder att en hållbar utveckling är möjlig," berättar Yang Fuqiang, vicepresident för Energy Foundation i Beijing. "Vi får inte misslyckas." (i)

Indiens energikonsumtion är högre än Kinas och ökade med 208 % mellan 1980 och 2001, trots att mindre än hälften av befolkningen har tillgång till elektricitet. I New Delhi drabbas 2 av 5 personer av luftrelaterade hälsoproblem och i Bombay var luften så dålig att det kunde jämföras med att röka 2½ paket cigaretter dagligen.

Problemet kan verka hopplöst, men trenden håller på att vända! Indien har inlett en övergång till lokaltransport som drivs av alternativt bränsle – ett projekt som redan förverkligats i New Delhi (2004) och i Bombay (2006). Personer som bor i Bombay märker redan skillnaden. Beijings beslut att rekvirera 300 bussar som drivs med CNG (Compressed Natural Gas – komprimerad naturgas) tog endast 18 månader att förverkliga och efter totalt tre år fanns det 1 800 CNG drivna bussar i bruk.(ii)

Transfettförbud i USA
I New York har man tagit ett omfattande steg och förbjudit försäljning av mat som innehåller transfetter. Transfetter är fabrikstillverkade fetter som används bland annat i tillagning av chips, kakor, kex, margarin och micro-popcorn. Det introducerades för cirka 20 år sedan i ett försök att förlänga matoljans hållbarhet, men forskning visar nu att transfetter bidrar till fetma och åderförkalkning. Initiativet i New York är ett viktigt föredöme. I Kalifornien föreslås samma förbud mot transfetter i bakverk, snabbmat och mat som serveras på restauranter eller skolor. Kaliforniens Guvernör Arnold Schwarzenegger har deklarerat att hälsovård är Kaliforniens huvudmålsättning för 2007. (iii)

Framtidstro i England

För "Årets föredöme" vänder Nätverket Kanariefåglarna blicken mot England och kommunen Woking. På Woking's hemsida(iv) står det så här...

Fokus på din hemmiljö (iv)
Varenda en av våra handlingar påverkar vår hemmiljö och når slutligen ut i hela världen. Följande sidor presenterar goda råd och insikter om hur vi kan bidra positivt till vår miljö och säkra att vi och framtida generationer får avnjuta den bästa möjliga livskvalitet.

Detta följs av en inbjudan att ta en titt på "Planeten Woking" och hemsidan som visar att alla kan bidra till en hållbar framtid. Även de minsta förändringar är av betydelse för i Woking lämnas plats för initiativ och det är inte tomma ord som gäller, utan man tar tag i orsaken till den globala uppvärmningen lokalt. Man löser den lokala bristen på naturliga resurser med problemlösande uppfiningar. Kommunen är känd som den mest energisnåla kommun i Storbritannien.

Min livsstil bestäms inte av regeringen. Produkterna som jag köper bestäms inte av EU. Den som sätter ribban det är jag själv!


Referenser:

i   Walsh, B. "How China and India could save the planet--or destroy it." Time Magazine  Posted Sunday, Mar. 26, 2006 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1177019,00.html Återhämtad 2006-01-05 ii   "Strategic Policy Options" Asia-Pacific Environmental Innovation Strategies (APEIS) Research on Innovative and Strategic Policy Options (RISPO) http://www.iges.or.jp/APEIS/RISPO/spo/pdf/sp4305.pdf Återhämtad 2007-01-03
iii   "Sans Trans the Choice for Palm." http://www.sanstrans.com/lev1apps/sanstrans.nsf/fCNTDspRead1?OpenForm&Cat1=LA4 Återhämtad 2007-01-03
iv  Planet Woking. "Focus on your local environment." http://www.woking.gov.uk/environment Återhämtad 2007-01-14