Politik

07-09

Hur ska vi rösta i valet? Vilka partier har förstått vikten av alternativ medicin?
Nätverket Kanariefåglarna har skickat medlemmarnas frågor till alla av Sveriges politiska partier. Kolla hemsidan regelbundet, så får du se när svaren trillar in. Skicka gärna vidare och sprid informationen om hur partierna tänker i dessa viktiga frågor.

Inför valet söker medlemmarna i Nätverket Kanariefåglarna svar på följande frågor –

Fråga 1: Vad vill ni göra för att motverka korruptionen mellan läkemedelsindustrin och läkarkåren?

Nu blir mobilfria zoner i kollektivtrafiken verklighet

Pressmeddelande, Miljöpartiet de Gröna i Stockholms läns landsting, 30 maj 2006